انتشار وردپرس 6.0 نسخه Release Candidate 3 (RC3)

انتشار وردپرس 6.0 نسخه Release Candidate 3 (RC3)

انتشار وردپرس 6.0 برای هفته آینده در 24 می 2022 برنامه ریزی شده است! این نسخه RC3 آخرین فرصت برای شماست تا آزمایش کنید و کمک کنید تا نسخه 6.0 عالی شود. می توانید تغییرات را از زمان انتشار RC2 از طریق Gutenberg و Trac مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر