آموزش تکثیر یک صفحه در وردپرس

نحوه تغییر مسیر صفحه در وردپرس (Redirect)

محتوای تکراری چیزی نیست که شما بخواهید اغلب در سایت خود داشته باشید. با این حال گاهی اوقات نیاز به ایجاد کپی از صفحات خود احساس می شود. در این حالت تنها نگرانی شما باید چگونگی انجام کار باشد.
خوشبختانه چند روش برای تکثیر یک صفحه در وردپرس وجود دارد . در این پست ، ما به چهار روش برای تکثیر یک صفحه در وردپرس نگاهی خواهیم انداخت. با این حال ، قبل از این ، بیایید در ابتدا بررسی کنیم که چرا می خواهید این کار را انجام دهید.

مطالعه بیشتر