10 وسیله ضروری برای سفر با دوچرخه

10 وسیله ضروری برای سفر با دوچرخه

10 وسیله ضروری برای سفر با دوچرخه که بابد همراه داشته باشید؟ آیا نمی خواهید یک کیسه سنگین را دور بزنید؟ در اینجا 10 مورد ضروری برای همراه داشتن هنگام دوچرخه سواری، بدون اینکه شما را سنگین کنید، آورده شده است. 1. کوله پشتی خرید یک کوله پشتی بادوام برای…

مطالعه بیشتر